Skip to main content
Retragere de la tranzactionare

Retragere de la tranzacționare

Doriți să accesați soluția de retragere de la tranzacționare? Specialiștii Raiffeisen Bank, cu o experiență vastă într-o gamă largă de industrii - energie & utilități, bunuri de consum, sectorul industrial, agricultura, instituții financiare, media, telecom, tehnologie, etc., vă oferă consultanță personalizată, în funcție de nevoile și specificul companiei pe care o reprezentați.

Motive în plus ca să alegeți Raiffeisen Bank

Consultanță personalizată

Specialiștii Raiffeisen Bank vă oferă consultanță personalizată, în funcție de nevoile și specificul companiei pe care o reprezentați.

Implicare și profesionalism

Departamentul “Investment Banking” beneficiază de o vastă experiență în structurarea și intermedierea tranzacțiilor, în urma participării la cele mai importante operațiuni din România. 

Avantaje pentru companie

Eficiență Simplificarea procedurilor din cadrul adunării generale a acționarilor.
Proceduri simplificate Eliminarea obligației de raportare către instituțiile pieței de capital.
Libertate de mișcare Simplificarea operațiunilor corporative în cadrul societății (divizări, fuziuni, majorări/diminuări de capital).
Reducere de cheltuieli Eliminarea costurilor aferente menținerii la tranzacționare.

Totul despre retragerea de la tranzacționare:

În urma derulării unei oferte publice de cumpărare, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris să-i vândă acțiunile deținute, la un preț echitabil, dacă acesta se află într-una din următoarele situații: 1) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din capitalul social și cel puțin 95% din drepturile de vot; 2) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din cele vizate în cadrul ofertei și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în ofertă.

Dreptul de retragere de la tranzacționare poate fi exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice. Prețul oferit acționarilor minoritari se stabilește în conformitate cu reglementările în vigoare, aprobate de ASF.

Raiffeisen Bank va coordona tot procesul de retragere de la tranzacționare, oferind servicii precum: pregătirea documentelor solicitate de instituțiile pieței de capital, colectarea și centralizarea cererilor de retragere primite de la acționarii minoritari, plata în numele ofertantului a contravalorii acțiunilor deținute de acționarii minoritari prin virament bancar sau prin mandat postal, efectuarea prin Depozitarul Central a transferului direct al dreptului de proprietate a acțiunilor, menținerea comunicării cu instituțiile pieței de capital pe toată durata procesului.

Cum puteți achiziționa serviciul?

Simplu și eficient

Pentru o ofertă personalizată privind serviciul de retragere de la tranzacționare intermediat de Raiffeisen Bank, vă invitam să contactați departamentul "Investment Banking" la adresa de e-mail: investmentbanking@raiffeisen.ro.