Skip to main content
Solutii maximizare randament

Soluții pentru maximizarea randamentului

  • Depozite multi-valută și conturi purtătoare de dobândă
  • Plasamente în titluri de stat de tipul certificatelor de trezorerie sau obligațiuni
  • Fonduri de investiții

Maximizați randamentul pentru sumele disponibile prin plasamente pe termen scurt sau lung

Excedentul de resurse financiare este un activ foarte valoros pentru activitatea companiei. Dacă nu este utilizat pentru investiții, el vă poate aduce un randament financiar important prin plasamente pe termen scurt sau lung. Specialiștii noștri vă susțin în alegerea strategiei cele mai bune pentru plasarea fondurilor existente, acoperind trei elemente cheie: randament, siguranță și disponibilitate.

Soluții recomandate

Depozite multi-valută și conturi purtătoare de dobândă

Depozitul la termen standard și Depozitul negociat sunt două intrumente ideale pentru valorificarea surplusului de lichidități pe termen scurt, mediu și lung, în condiții avantajoase de dobândă și siguranță.

Plasamente în titluri de stat de tipul certificatelor de trezorerie sau obligațiuni

Prin intermediul instrumentelor financiare cu venit fix, companiile care doresc să investească în condițiile unui grad de risc scăzut au la dispoziție instrumente financiare emise de o gamă largă de emitenți, cu scadențe și valute variate și lichiditate bogată.

Fonduri de investiții