Skip to main content

Motive în plus ca să alegeți Raiffeisen Bank

Structura de comisionare flexibilă

Comisioanele aplicate pentru serviciile de custodie pot fi adaptate în funcție de valoarea portofoliului de instrumente financiare menținut la Raiffeisen Bank. Responsabilul clientelă dedicat companiei vă stă la dispoziție pentru definirea unei structuri de comisioane aliniată dinamicii portofoliului.

În sprijinul tău

Încă nu ați găsit produsul dorit?

Mai multe despre produsele noastre de investiții.

Căutați soluții pentru optimizarea randamentului resurselor

Experții noștri vă susțin intenția.

Servicii de custodie

Raiffeisen Bank oferă serviciul de custodie companiilor interesate de achiziția și menținerea unui portofoliu de instrumente financiare. Acest serviciu este complementar produselor de investiții.


Avantaje pentru companie

Costuri reduse de custodie Beneficiați de costuri reduse pentru păstrarea în siguranță și decontarea instrumentelor financiare din portofoliul dumneavoastră.
Simplu și eficient Prin semnarea unui singur contract (de intermediere și custodie), aveți acces la două produse complementare: tranzacționarea instrumentelor financiare cu venit fix și păstrarea acesora în siguranță (custodia).

Totul despre serviciile de custodie:

Prin serviciul de custodie pentru instrumente financiare beneficiați de următoarele servicii:

Deschiderea unui cont de instrumente financiare;

Decontarea instrumentelor financiare din portofoliul clientului (achiziție, vânzare, transfer) pe piețe locale și externe;

Păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare din portofoliu;

Raportarea și confirmarea tranzacțiilor decontate și transmiterea periodică de extrase de cont sau de informații referitoare la dețineri;

Evaluarea portofoliilor și raportare;

Administrarea relației cu emitenții de instrumente financiare (reprezentare, colectare de venituri).

Etape necesare

Pentru a putea beneficia de serviciile de custodie oferite de către Raiffeisen Bank, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

a) deschiderea unui cont curent la Raiffeisen Bank;

b) semnarea contractului de custodie și intermediere cu Raiffeisen Bank;

c) completarea și semnarea cererii de deschidere cont pentru operațiuni de custodie;

d) completarea și semnarea documentației MiFID.

Cum puteți achiziționa serviciul?

Simplu și eficient

Vă invităm să va adresați agențiilor Raiffeisen Bank sau echipei de Vânzări Produse Trezorerie, la adresa de e-mail treasury.sales@raiffeisen.ro.

Aspecte legale

Raiffeisen Bank a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să presteze pe piață de capital servicii de custodie, conform art. 7 alin. 1 pct. 6 lit. B - a) și f) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin legea nr. 227/2007, respectiv:- păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu această, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;- servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm.


Mai multe detalii privind activitatea de custodie desfășurată de banca găsiți în Documentul de prezentare MiFID (directiva europeană privind piețele de instrumente financiare, preluată în legislația românească) a Grupului Raiffeisen România.