Skip to main content

Termeni si conditii

Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru Raiffeisen Bank SA (Romania) si sunt proprietatea ei exclusiva.


Termeni legali

De asemenea, Raiffeisen Bank SA detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

Raiffeisen Bank SA depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, Raiffeisen Bank SA nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii detaliate despre produsele si serviciile Raiffeisen Bank SA, asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si comisioanelor aferente, puteti contacta orice functionar bancar in agentiile bancii precum si sunand la *2000 (Call Center).

Raiffeisen Bank SA isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si serviciile descrise in prezentul site sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite persoane sau in anumite zone / tari. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Raiffeisen Bank SA.

Cotatiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea taxelor, tarifelor si comisioanelor aferente produselor/ serviciilor oferite pot fluctua si/sau pot fi afectate de schimbarile economice nationale si/sau internationale. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Raiffeisen Bank SA.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site din partea oricarei persoane, cu exceptia detinatorului sau legal – Raiffeisen Bank SA, da dreptul unilateral si neechivoc ca Raiffeisen Bank SA sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor si/sau autoritatilor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt. 

Aspecte privind protectia datelor cu caracter personal  

Banca prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
- pana la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale legislatiei subsecvente;

- incepand cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum si ale legislatiei subsecvente. 

Banca respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora. Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si orice masuri luate ca urmare a exercitarii drepturilor mai sus mentionate sunt oferite in mod gratuit. Cu toate acestea, Raiffeisen Bank SA are dreptul sa perceapa o taxa rezonabila (prin raportare la costurile administrative) in cazul in care cererile primite din partea unei persoane au un caracter repetitiv excesiv. 

Drepturile de acces la date, la rectificare, la stergere, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate vor putea fi exercitate de catre persoana  vizata adresand o cerere scrisa (pe suport hartie/in format electronic prin e-mail), datata si semnata, daca este cazul, catre orice unitate Raiffeisen Bank SA (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/),  in care se vor mentiona datele de contact (de exemplu, un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, rectificarea, stergerea, restrictionarea, portabilitatea, opozitia, motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei, daca este cazul.  

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro. 

Raiffeisen Bank SA prelucreaza date cu caracter personal in conditii de legalitate, echitate si transparenta, asigurand integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu acordul exprimat de persoana vizata (in cazurile in care este necesar, potrivit prevederilor legale). Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

De asemenea, va informam ca Raiffeisen Bank SA utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ beneficiar al serviciilor noastre/ garant/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi, Google Ireland Ltd. cu sediul stabilit in Irlanda, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, respectiv Google Inc., cu sediul 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 SUA si centre de date avand localizarea https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/  

Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acceseaza pagina Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea. Link: https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/ 

Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina Politica de utilizare cookies. Link: https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-utilizare-cookies/