Skip to main content

Servicii de depozitare

Aveți la dispoziție serviciul de depozitare pentru activele fondurilor de investiții și pensii, SIF-urilor și portofoliilor de tip unit-linked de la Raiffeisen Bank.


Avantaje pentru companie

Păstrarea evidenței portofoliului Vă oferim siguranță în păstrarea evidenței portofoliului de instrumente financiare și certificarea calculului activului net (VAN).
Termene de raportare avantajoase Decontarea tranzacțiilor instrumentelor financiare va fi făcută rapid și la termen. Beneficiați de monitorizarea limitelor de investiții legale și contractuale și de raportare VAN.
Comisioane competitive și flexibile Comisioanele sunt negociate și stabilite în funcție de valoarea portofoliului și sunt renegociate periodic.

Totul despre serviciile de depozitare:

Serviciul de depozitare al activelor financiare cuprinde următoarele activități:

- Decontarea instrumentelor financiare (achiziție, vânzare, transfer) pe piețe locale și externe;

- Raportarea și confirmarea tranzacțiilor decontate și transmiterea periodică de extrase de cont sau referitoare la dețineri;

- Administrarea relației cu emitenții de instrumente financiare (reprezentare, colectare de venituri);

- Păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare din portofoliul clientului;

- Controlul permanent din punct de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor efectuate de client; 

- Înregistrarea, verificarea, monitorizarea activelor din portofoliu; efectuarea plăților din contul clientului și disponibilizarea instrumentelor financiare, numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare;

- Evidență zilnică a cererilor de subscriere și de răscumpărare de unități de fond și a operațiunilor efectuate de investitori;

- Certificarea valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a prețului de emisiune/ răscumpărare  pentru fiecare zi lucrătoare.

Condiții și documente necesare

- Deținerea unui cont curent deschis la Raiffeisen Bank; contul este folosit pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, încasarea veniturilor din deținerea titlurilor și reținerea comisioanelor;

- Contract de depozitare active financiare;

- Contract de custodie titluri de valoare;

- Cerere de deschidere a unui cont de titluri de valoare;

- Clasificare MIFID.

Prevederi legale

Raiffeisen Bank este autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF) să furnizeze servicii de depozitare a activelor fondurilor de investiții și pensii, respectiv:

- păstrarea în condiții de siguranță a activelor prin deschiderea, în numele fiecărui fond, de conturi de valori mobiliare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor;

- controlul permanent, din punct de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor societăților de administrare a investițiilor;

- înregistrarea, verificarea, monitorizarea activelor pe care le deține; efectuarea plăților din contul fondului și disponibilizarea instrumentelor financiare, numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la societatea de administrare a investițiilor;

- certificarea valorii activelor totale și a activelor nete în baza documentelor specifice; certificarea numărului de investitori și a valorii unitare nete, pentru fiecare zi lucrătoare.

Cum puteți achiziționa serviciul?

Simplu și eficient

Vă invităm să contactați departamentul Servicii Titluri – GSS, la adesa de e-mail custody@raiffeisen.ro.

În sprijinul tău

Încă nu ați găsit produsul dorit?

Mai multe despre produsele noastre de investiții.

Căutați soluții pentru optimizarea randamentului resurselor

Expertiza și profesionalismul specialiștilor noștri în corporate banking vă susțin intenția.