Skip to main content

Informatii privind suspendarea la plata conform OUG37 modificata prin OUG227

Suspendarea la plata conform OUG 37/ 2020 modificata prin OUG 227/2020


OUG 37/2020 OUG227/2020

1. In ce consta aceasta noua suspendare la plata?

Suspendarea la plata, conform OUG 37/2020 modificata prin OUG 227/2020, consta in suspendarea, la cererea clientului,  a obligatiei de plata a ratelor (reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane ale creditului), cu pana la 9 luni (in functie de optiunea clientului si de respectarea conditiilor de mai jos).

Perioada totala de suspendare a obligatiilor de plata pentru un credit este de maxim 9 luni si include: perioadele de suspendare solicitate si acordate pana la data de 15.06.2020 in baza OUG 37/2020, perioadele de suspendare acordate in baza unui moratoriu privat si perioadele de suspendare solicitate dupa intrarea in vigoare a OUG 227/2020 (01.01.2021). 

In aceste conditii, sunt eligibili doar clientii care nu au beneficiat deja de perioada maxima de amanare la plata in baza moratoriului public instituit prin OUG 37/2020 si/sau in baza unui moratoriu privat.

Tipurile de credit pentru care se poate acorda suspendarea la plata a ratelor sunt:  credit nevoi personale, inclusiv credit de nevoi personale cu componenta de refinantare, credit de nevoi personale garantat cu ipoteca, credit imobiliar, inclusiv Prima Casa, descoperit de cont (overdraft), card de credit.

2. Care sunt conditiile de eligibilitate?

Aceasta facilitate de suspendare la plata ratelor, conform OUG 37/2020 modificata prin OUG 227/2020, se acorda clientilor bancii, persoane fizice, cu credite in derulare:
- ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia generata de pandemia COVID-19 si
- care nu au beneficiat deja pentru creditul pentru care solicita suspendarea obligatiei de plata a ratelor, de perioada maxima de amanare la plata (9 luni) in baza moratoriului public instituit prin OUG 37/2020 si/sau in baza moratoriului privat;
- care nu inregistreaza restante la data depunerii solicitarii de suspendare la plata 
- pentru credite care nu au ajuns la maturitate la data solicitarii suspendarii  si pentru care nu a fost declarata scadenta anticipata, pana la data de 31.12.2020 inclusiv. 
- produsul in legatura cu care este formulata solicitarea a fost acordat cel tarziu in data de 30.03.2020;

3. Cum si pana cand se pot trimite solicitarile de suspendare plata catre banca?

Clientii bancii, persoane fizice cu credite in derulare, care indeplinesc conditiile de mai sus, au posibilitatea de a trimite catre banca solicitarea de a beneficia de suspendarea la plata ratelor pentru o perioada de pana la 9 luni, conform prevederilor OUG 37/2020 modificata prin OUG 227/2020, prin urmatoarele modalitati:

- completare formular online 
- email la adresa dedicata suspendarerateOUG227@raiffeisen.ro 
- apel telefonic la *2000 (de luni pana vineri intre orele 8-22 si sambata intre orele 9-17:30);
- posta - la adresa Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246 D, cod postal 014476;
- depunerea direct in Agentii, completand formularul pus la dispozitie de banca in acest sens

 In cazul solicitarilor transmise prin email si posta, informatiile minime care trebuie transmise catre banca sunt:

-    date de identificare solicitant (nume prenume, CNP)
-    date de contact, asa cum au fost declarate in relatia cu banca (telefon mobil, email)
-    tipul/tipurile de credit pentru care se solicita suspendarea la plata, cum ar fi: credit nevoi personale, credit imobiliar, descoperit de cont (overdraft) etc.
-    numarul de luni pentru care se solicita amanarea la plata (1-9 luni, cu respectarea conditiei de la pct.1 de mai sus); daca sunt mai multe credite pentru care se solicita suspendarea la plata, se va mentiona perioada solicitata de amanare pentru fiecare dintre ele
-    declaratie pe proprie raspundere ca au fost afectate veniturile proprii/ale familiei*, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 si va aflati in imposibilitatea de a va onora obligatiile de plata aferente contractelor de credit indicate in solicitare, precum si motivele care au generat aceasta situatie (Exemple de situatii in care te-ai putea afla: intrarea ta/ membrilor familiei tale in somaj tehnic ca efect al inchiderii/ restrângerii activitatii angajatorului, concedierea ta/ membrilor familiei tale, reducerea salariului tau/ membrilor familiei tale, plasarea ta in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19 si altele asemenea.)
-    declaratie pe propria raspundere ca solicitarea de suspendare la plata a ratelor formulata in conditiile OUG 37/2020 modificata prin OUG 227/2020 a fost adusa la cunostinta si a fost facuta cu acordul codebitorilor/garantilor, care au garantat obligatiile decurgand din Contractul/ ele de credit mentionate in cerere
* familie inseamna sot/sotie, parinti si copii care locuiesc si gospodaresc impreuna cu imprumutatul
Solicitarea trebuie adresata bancii  pana pe data 15 martie 2021, inclusiv. 


 4. Ce se intampla dupa ce clientii au trimis solicitarea pentru o facilitate de suspendare la plata?

Banca analizeaza solicitarea clientului si transmite acestuia un raspuns in termen de 15 zile calendaristice, cu precizarea ca, in cazul cererilor primite inainte de publicarea in Monitorul Oficial a Normelor de aplicare, termenul de 15 zile se calculeaza de la data publicarii Normelor. In cazul in care cererea clientului este aprobata, clientul va fi informat si cu privire la numarul de luni pentru care se acorda suspendarea.

5. Care sunt implicatiile in cazul in care solicitarea de suspendare se aproba?

In perioada pentru care s-a aprobat facilitatea de suspendare a platilor, clientii nu vor mai  plati ratele de capital, dobanzi si nici comisioanele aferente creditelor, scadente in aceasta perioada, urmand ca platile lunare sa se reia dupa expirarea facilitatii. Sumele scadente/datorate in perioada de suspendare la plata se vor plati insa in perioada ramasa de creditare, pana la noua maturitate a creditului, conform celor de mai jos.Perioada de creditare se prelungeste cu o perioada egala cu numarul de luni pentru care s-a aprobat suspendarea (cu respectarea limitei de varsta admisa prin reglementarile interne de creditare) si produce efecte de la data comunicarii solicitarii de suspendare adresate de client. De exemplu: daca s-a aprobat suspendarea pe o perioada de 5 luni, scadenta finala a creditului se va prelungi tot cu o perioada de 5 luni. Insa, daca prin prelungirea perioadei de creditare cu 5 luni se depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile proprii  de acordare a creditelor, atunci  perioada de creditare se va prelungi doar cu numarul de luni maxim posibil astfel incat sa se respecte limita de varsta, existand si posibilitatea ca maturitatea creditului sa nu fie prelungita deloc. 

Credite ipotecare

Pentru creditele ipotecare, dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza  potrivit prevederilor contractului de credit si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorâte din contractul de credit. La aceasta creanta dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat, in 60 de rate lunare egale, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare.
In cazul creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice care au beneficiat deja de moratoriul public in baza OUG 37/2020 pe o perioada mai mica de 9 luni si care fac acum o solicitare de suplimentare a perioadei de amanare la plata (cu respectarea limitei maxime de 9 luni mentionata mai sus), dobanda aferenta perioadei suplimentare se adauga la cea aferente perioadei initiale/anterioare de suspendare la plata si suma astfel rezultata se esaloneaza la plata pe o perioada de 60 de luni care va incepe sa curga de la expirarea celei de a doua perioada de suspendare la plata 

Credite de consum

Pentru creditele de consum, dobanda aferenta perioadei de suspendare la plata se calculeaza conform prevederilor contractului de credit si se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. 

Descoperit de cont

Pentru descoperitul de cont (overdraft)    

-    dobanda aferenta sumelor utilizate din limita se va calcula in continuare si o vei plati dupa expirarea perioadei de suspendare, esalonat, in rate lunare egale, pe o perioada egala cu perioada de suspendarea, cu incadrarea perioadei de esalonare in varsta maxima de creditare de 70 de ani, prevazuta de reglementarile interne ale Bancii. In acelasi mod vor fi esalonate si sumele reprezentand overdraft neautorizat, datorate bancii ca efect al depasirii limitei facilitatii acordate sau sau a limitelor intrate in intregime in debit neautorizat dupa data  depunerii solicitarii de suspendare
-    Pe perioada suspendarii, Clientul nu va mai avea acces la suma neutilizata din limita acordata de banca. Acest disponibil va putea fi utilizat doar dupa perioada de suspendare. Alte sume care intra pe contul clientului (ex salariu, pensie) vor putea fi utilizate de client, ca si in prezent 
-    pe perioada suspendarii, nu mai este obligatorie asigurarea rulajului lunar de 10% din limita acordata. Aceasta obligativitate se va relua dupa perioada suspendarii     

Card de cumparaturi

Pentru cardul de cumparaturi (cardul de credit):

-    in perioada de suspendare la plata, clientul nu mai are obligatia de a rambursa suma minima de plata;
-    dobanzile calculate pe perioada de suspendare vor fi adaugate la suma totala utilizata si vor fi rambursate esalonat, numai dupa expirarea acestei perioade, intr-un numar de rate egal cu perioada de suspendare;
-    pe perioada de suspendare, limita de credit cu acces prin card nu mai poate fi utilizata;
-    pe perioada de suspendare, facilitatile "gratie" si "rate fara dobanda" nu se aplica, prin urmare se vor calcula dobanzi la intreaga suma datorata la data suspendarii;
-    banca va emite in continuare pe perioada de suspendare rapoarte de activitate si va notifica clientii prin SMS cu privire la suma minima de plata, dar doar cu titlu informativ;
-    daca este activat serviciul de debitare directa, acesta va fi anulat ca efect al aprobarii suspendarii. Clientii pot solicita din nou activarea debitarii directe dupa perioada de suspendare, apeland Serviciul Call Center. 

6. Care este impactul aplicarii  OUG 37/ 2020 modificata prin OUG227/2020 in rata si suma totala?

Suma totala de plata la finalul perioadei de creditare va creste dupa accesarea facilitatii de suspendare la plata, in principal ca efect al prelungirii perioadei de creditare cu perioada de suspendare la plata si, in cazul creditelor negarantate cu ipoteca imobiliara, ca efect al capitalizarii dobanzii acumulate in perioada de suspendare la plata. De asemenea, incepand cu prima scadenta dupa expirarea perioadei de suspendare, suma lunara totala de plata va creste intrucat sumele acumulate si neplatite in perioada de suspendare vor fi achitate de catre clienti esalonat, in functie de tipul creditului, incepand cu prima scadenta dupa expirarea perioadei de suspendare. 

7. Prelucrarea datelor personale de catre Banca in vederea procesarii solicitarii

Banca prelucreaza datele dvs. personale, in calitate de operator, in scopul gestionarii solicitarii dvs. privind suspendarea ratelor  si a gestionarii relatiei contractuale stabilite cu dvs. 
Datele de sanatate comunicate vor fi prelucrate exclusiv pentru motive de interes public major enuntat in OUG 37 si Normele sale de aplicare, conform carora debitorul trebuie sa precizeze motivul solicitarii, putandu-se indica inclusiv imbolnavirea cu COVID-19. In cazul in care ne furnizati date personale ale membrilor dvs. de familie  va rugam sa ii informati in prealabil pe acestia si sa ne transmiteti doar date exacte si actualizate.
In calitate de participant la Sistemul Biroului de Credit, Banca va inregistra corespunzator, in temeiul interesului legitim, informatiile referitoare la creditele acordate clientilor carora le-a acceptat cererea de suspendare a obligatiilor la plata ratelor scadente. Datele de sanatate comunicate nu fac obiectul unei astfel de inregistrari.
Va reamintim ca puteti oricand consulta Sectiunea 2.6. din Politica de confidentialitate de pe site (inclusiv privind destinatarii datelor) https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/  sau Sectiunea 2.1. din Conditiile Generale Bancare si ca va puteti exercita drepturile trimitand o cerere la adresa: dpo@raiffeisen.ro.

8. Cum vor fi afectati pe viitor clientii daca opteaza pentru suspendare la plata?

Se vor inregistra aceste modificari in sistemul Biroului de Credit?

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 37/2020 modificata prin OUG 227/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori,  Raiffeisen Bank in calitate de participant la Sistemul Biroului de Credit va inregistra corespunzator, in temeiul interesului legitim, informatiile referitoare la creditele acordate clientilor persoane fizice carora Raiffeisen Bank in calitate de creditori, le-a acceptat cererea de suspendare a obligatiilor la plata ratelor scadente. 
Suspendarea la plata va fi raportata Biroului de Credit dar nu va afecta negativ istoricul de credit (scorul clientului) dupa perioada de suspendare. 
Pentru informatii suplimentare, inclusiv privind modalitatile exercitate a drepturilor specifice, va rugam sa accesati Sectiunea 2.6 din Politica de confidentialitate a Raiffeisen Bank si respectiv Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in Sistemului Biroului de Credit.