Skip to main content

Asigurări facultative de locuință

Casa ta este locul unde te simți în siguranță, refugiul tău de liniște, în care creezi amintiri prețioase și îți pui amprenta unică. În fața provocărilor și riscurilor la care poate fi expusă locuința ta, dorim să fim alături de tine și să-ți oferim un scut protector.

Tot ce vrei să știi despre asigurările de locuință:

Descriere

Asigurarea facultativă a locuinței ipotecată în favoarea Raiffeisen Bank acoperă pierderile materiale datorate unor evenimente majore care generează daune semnificative, inclusiv totale, asupra locuinței tale. Pentru a încheia polița de asigurare ai la dispoziție un pachet complet de riscuri asigurate, Pachetul Avantaj.

Suma asigurată

Reprezintă valoarea evaluată a imobilului adus în garanție pentru creditul acordat de Raiffeisen Bank.

Prima de asigurare

Aceasta se încasează automat, la data scadenței, din contul tău curent deschis la Raiffeisen Bank utilizat pentru rambursarea creditului, conform prevederilor poliței de asigurare. Odată cu încheierea poliței de asigurare, poți alege să plătești prima de asigurare anuală și în rate, semestriale sau trimestriale.

Valuta asigurării

Suma asigurata, prima de asigurare și despăgubirea în caz de daună se stabilesc în valuta creditului acordat de Raiffeisen Bank.

Despăgubiri

În caz de daună parțială/ totală, despăgubirea va fi egală cu valoarea costului de reparație respectiv valoarea imobilului asigurat, fără a depăși suma asigurată prevăzută în polița de asigurare. Valoarea despăgubirii în caz de daună totală va fi exprimată și se va plati băncii sau băncii și Statului Roman (după caz), în funcție de moneda în care s-a achitat prima de asigurare și s-a acordat creditul.

Este bine de știut că în urma producerii riscului de cutremur, inundație sau alunecări de teren, se acorda despăgubiri în baza asigurării facultative doar pentru sume care exced PAD (poliță de asigurare împotrivă dezastrelor).

Cum poți achiziționa produsul

Cum poți achiziționa produsul?

Foarte simplu!

În cazul imobilelor achiziționate prin credit sau cu care se garantează credite acordate de Raiffeisen Bank, poți încheia asigurarea facultativă de locuință în aceeași agenție Raiffeisen Bank din care contractezi creditul.Dacă dorești încheierea unei asigurări facultative a locuinței pe durata contractului de credit, poți solicita acest lucru în orice agenție Raiffeisen Bank!

Asigură confortul căminului tău!

Pentru a fi sigur că poți beneficia de confortul căminului tău, este important să închei o asigurare facultativă de locuință.Este important de știut că pentru imobilele achiziționate prin credit sau cu care se garantează credite acordate de bancă și care au destinația de locuință este obligatorie încheierea unei asigurări facultative de locuință și a unei polițe de asigurare împotriva dezastrelor (PAD).

Partenerul băncii în numele căruia și pentru care Raiffeisen Bank încheie polițe de asigurare pentru imobilele cu care se garantează credite acordate de aceasta este Uniqa Asigurări.

Beneficiile tale:

Siguranța că ești protejat

Ai mai multa liniște prin încheierea unei asigurări facultative de locuință. Astfel, ai siguranța acoperirii pierderilor materiale în cazul producerii riscurilor asigurate. În plus, asigurarea se încheie fără franșiză în caz de daună, astfel că nu vei fi în situația de a participa din surse proprii pentru acoperirea pierderilor materiale.

Accesibilitate

Poți încheia asigurarea facultativă de locuință în aceeași agenție Raiffeisen Bank din care contractezi creditul, în cazul imobilelor achiziționate prin credit sau cu care se garantează credite acordate de Raiffeisen Bank. Dacă dorești încheierea unei asigurări facultative a locuinței pe durata contractului de credit, poți solicita acest lucru în orice agenție Raiffeisen!

Clauze suplimentare

Prin intermediul Raiffeisen Bank poți încheia asigurarea imobilului adus în garanție pentru creditul tău și beneficiezi gratuit de clauza suplimentară pentru răspunderea civilă a asiguratului față de terțe persoane, precum și de acoperire gratuită pentru bunurile uzuale din locuința ta.

Sprijin în caz de daune

Raiffeisen și partenerii săi asiguratori te înțeleg și îți vin în ajutor în situația nefericită a unei daune. Suntem alături de tine pentru a te ghida rapid și eficient prin procesul de deschidere a dosarului de daună și de obținere a despăgubirii. Uniqa, prin Consultantul său digital, te poate ajuta și poți anunța daunele în oricemoment, de oriunde, utilizând orice dispozitiv, accesând https://www.uniqa.ro/ana-consultantul-tau-digital

Întrebări frecvente

Beneficiarul poliței de asigurare imobiliară este Raiffeisen Bank sau, în cazul contractelor de credit încheiate în baza Programului Guvernamental Prima Casă/Noua Casă, beneficiari sunt Raiffeisen Bank și Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice

Plata primei de asigurare se face prin debitarea automată, la data scadenței, a contului curent deschis la Raiffeisen Bank, utilizat pentru rambursarea creditului, conform prevederilor poliței de asigurare încheiată. Odată cu încheierea poliței de asigurare, poți alege să plătești prima de asigurare anuală și în rate, semestriale sau trimestriale.

În cazul producerii evenimentului asigurat trebuie notificată în cel mai scurt timp societatea de asigurări. În urma notificării, societatea va dispune vizita de constatare a daunei și îți va comunica ce documente sunt necesare pentru întocmirea dosarului de despăgubire.

Poliță de asigurare facultativă se încheie cu franșiză PAD de maximum 100.000 de lei pentru riscurile de cutremur, inundație și alunecări de teren, prevăzute prin poliță de asigurare obligatorie a locuinței.

Polița de asigurare obligatorie a locuinței oferă protecție împotriva riscurilor de cutremur, inundație și alunecări de teren, pentru suma maxima 100.000 de lei, iar pentru ca imobilul să fie asigurat pentru întreagă sa valoare și împotrivă tuturor riscurilor care ar putea produce daune majore, inclusiv totale, este necesară încheierea / reînnoirea poliței de asigurare facultativă a locuinței.

Reînnoirea poliței de asigurare se face automat, odată ce plătești prima de asigurare scadentă.