Skip to main content

SmartInvest Lei și Euro Soluții de investiții inteligente

Îndeplinește-ți obiectivele cu ajutorul soluțiilor SmartInvest Now și SmartInvest Time și ai beneficii unice. Poți economisi și investi cât vrei, când vrei, cât timp vrei și poți câștiga mai mult decât prin depozitele clasice, cu risc redus.

Soluțiile SmartInvest sunt compuse din fonduri deschise de investiții (FDI) administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (RAM) și nu au comisioane de subscriere sau răscumpărare.

Tot ce vrei să știi despre soluțiile SmartInvest:

Descriere

SmartInvest reprezintă soluții concepute de specialiștii Raiffeisen Bank și presupun investirea sumelor economisite în fondurile de investiții administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Ele presupun investirea lunară prin transferul automat din contul în care economisești către fondurile de investiții din structura soluțiilor SmartInvest.

Termen

SmartInvest FLEXI
Poți alege această soluție dacă te gândești să depui pe termen scurt de circa un an.
 
SmartInvest Now
Poți alege această soluție dacă obiectivele tale sunt pe termen scurt și mediu (până la 3 ani).
 
SmartInvest Time
Poți alege această soluție dacă poți investi pe perioade mai lungi de 3 ani, putând beneficia de un randament potențial mai ridicat.
 
SmartInvest Growth
Această soluție este dedicată clienților cu apetit de risc mai ridicat și care se gândesc să investească pe o perioada mai lungă (peste 7 ani).

Fonduri de investiții incluse

1) SmartInvest FLEXI
În funcție de moneda aleasă, această soluție presupune investiția în fondurile Raiffeisen Ron Flexi sau Raiffeisen Euro Flexi. Cele două fonduri au alocări diversificate pe clase de active și strategii investiționale. În funcție de evoluțiile de piață, portofoliile celor două fonduri vor fi rebalansate trimestrial, cu scopul de a optimiza randamentul și de a păstra riscul în zona profilului Conservator.
 
2) Smart Invest Now
În funcție de moneda aleasă, această soluție presupune investiția în fondurile Raiffeisen Conservator Ron sau Raiffeisen Conservator Euro. Cele două fonduri au alocări diversificate pe clase de active și strategii investiționale. În funcție de evoluțiile de piață, portofoliile celor două fonduri vor fi rebalansate, cu scopul de a optimiza randamentul și de a păstra riscul în zona profilului Conservator.
 
3) Smart Invest Time
În funcție de moneda aleasă, această soluție presupune investiția în Raiffeisen Moderat Ron sau Raiffeisen Moderat Euro. Cele două fonduri au alocări diversificate pe clase de active și strategii investiționale. În funcție de evoluțiile de piață, portofoliile celor două fonduri vor fi rebalansate, cu scopul de a optimiza randamentul și de a păstra riscul în zona profilului Moderat.
 
4) SmartInvest Growth
Această soluție presupune învestirea în fondul Raiffeisen România Dividend, investițiile realizându-se în Lei.
 
Fondurile își propun să ofere randament optim în condiții de risc strict limitat. Ele încorporează strategii complexe de investiții, care pot fi însă accesate într-un mod facil, exact că în cazul oricărui alt fond deschis de investiții.

RISCURI
Investițiile în fondurile deschise de investiții nu sunt depozite bancare și comportă pe lângă avantajele specifice și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al diminuării/pierderii integrale a capitalului.
 
Valoarea unității de fond fluctuează constant, în funcție de evoluția instrumentelor financiare în care fondul investește.
 
Informații detaliate privind riscurile fondului pot fi găsite în Prospectul de emisiune. (Riscul de piață, Riscul de credit, Riscul de lichiditate, Riscul de contraparte, Riscul operațional, Riscuri ESG, Riscul de utilizare a instrumentelor derivate)

Detalii adiționale

Randament

Datorită economisirii lunare și a diversificării pe care ți-o oferă automat în termeni de risc și de randament, investiția în fondurile din cadrul acestor soluții de economisire poate fi mai avantajoasă decât investiția directă în instrumentele individuale în care aceste fonduri investesc.

Comisioane

Toate comisioanele afișate sunt nete, respectiv din aceste sume nu ți se vor mai deduce alte comisioane. Câștigurile vor fi impozitate conform legislației în vigoare. Valoarea comisioanelor curente pentru fondurile din componența soluțiilor SmartInvest sunt:Raiffeisen RON FLEXI 0,89%, Raiffeisen EURO FLEXI 0,7%, Raiffeisen Conservator RON 1,51%, Raiffeisen Moderat RON 1,66%, Raiffeisen Conservator Euro 1,19%,  Raiffeisen Moderat Euro 1,4%, Raiffeisen România Dividend 2,32%.

Disclaimer
Prezentul document constituie un material publicitar aferent activitătii de distribuție a fondurilor deschise de investiții și nu creează obligaţii contractuale, nu este document de informare prevăzut de o dispoziţie legislativă şi nu este suficient pentru a lua o decizie de investiţie. Veniturile atrase din investiție sunt, de regulă, proporționale cu riscul, FDI Raiffeisen Conservator Ron (Registrul ASF  CSC06FDIR/400108), FDI Raiffeisen Conservator Euro (Registrul ASF CSC06FDIR/400107), FDI Raiffeisen Moderat Ron (Registrul ASF CSC06FDIR/400106), FDI Raiffeisen Moderat Euro (Registrul ASF CSC06FDIR/400105 ), FDI Raiffeisen Ron Flexi (Registrul ASF CSC06FDIR/400073), FDI Raiffeisen Euro Flexi (Registrul ASF CSC06FDIR/400129), FDI Raiffeisen România Dividend (Registrul ASF CSC06FDIR/400038)
 
Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. este înscris în registrul ASF cu nr PJ05SAIR/400019/08.02.2006, are sediul social în București – Calea Floreasca nr 246 D, et 2, tel 021.306 .1711. Depozitarul fondurilor este Raiffeisen Bank S.A. Pentru informații complete citește prospectele de emisiune ale fondurilor și documentele cu informații esențiale înainte de a investi, disponibile în limba română pe www.raiffeisenfonduri.ro sau vino în agențiile Raiffeisen Bank.
 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. este înscris în registrul ASF cu nr PJ05SAIR/400019/08.02.2006, are sediul social în București – Calea Floreasca nr 246 D, et 2, tel 021.306 .1711. Depozitarul fondurilor este Raiffeisen Bank S.A. cu sediul în Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, Cod 014476, București, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia ASF nr.A75/30.01.2014
 
 Important
Pentru informații complete, vino în orice agenție Raiffeisen Bank și citește prospectele de emisiune ale fondurilor și documentele privind informațiile cheie destinate investitorilor fondurilor înainte de a investi.
 
Analizele şi concluziile noastre au caracter general şi nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce priveşte randamentele, aspectele fiscale şi apetitul la risc.
 
Pentru mai multe detalii accesați paginile fondurilor de investiții:

Raiffeisen RON FLEXI
Raiffeisen EURO FLEXI
Raiffeisen Romania Dividend
Raiffeisen Conservator RON
Raiffeisen Moderat RON
Raiffeisen Conservator Euro
Raiffeisen Moderat Euro

Avantajele tale

Expertiză

Specialiștii noștri alocă timpul și cunoștințele necesare pentru a analiza și valorifica oportunitățile investiționale existente.

Control

Poți vedea ușor situația evoluției portofoliului tău prin informări periodice lunare.

Confort

Debitarea automată a contului curent cu suma aleasă pentru a fi economisită și investită.

Flexibilitate

Sumele economisite și investite pot fi modificate sau întrerupte în situații neprevăzute.

Costuri zero

Costuri zero la deschiderea sau închiderea soluției de investiții SmartInvest, precum și la depunerea sau retragerea sumelor investite.

În sprijinul tău

Fondurile de investiții în detaliu

Accesează pagina oficială Raiffeisen Asset Management.

Vizitează-ne

Te așteptăm în agențiile Raiffeisen Bank pentru consiliere personalizată.