Skip to main content

Notificare clienti relevanti FATCA si CRS

Banca identifica persoanele relevante FATCA si respectiv CRS (Common Reporting Standard) si transmite catre A.N.A.F. informatiile personale si datele financiare ale acestora.

​Notificare clienti relevanti FATCA si CRS (Common Reporting Standard)


In conformitate cu prevederile Acordului incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii ( http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii), ratificat prin Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015 si ale art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, banca identifica persoanele relevante FATCA si respectiv CRS (Common Reporting Standard) si transmite catre A.N.A.F. informatiile personale si datele financiare ale acestora. 

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) - este un pachet legislativ emis in Statele Unite ale Americii, care poate fi consultat la adresa https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act, promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau indirecte de active financiare din afara SUA. Aceeasi cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA.

CRS (Common Reporting Standard) - reprezinta standardul global pentru schimbul automat de informatii financiare intre tari. Sunt vizate veniturile din investitii (inclusiv din dobanzi, dividende, castiguri de  capital, etc.) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de informatii financiare. Standardul global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvoltare)  si Comisia Europeana. Standardul are trei directii: informatiile ce trebuie raportate, institutiile raportoare si conturile care fac obiectul raportarii. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Codului de Procedura Fiscala, care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016.