Skip to main content

Cerinte de transparenta si publicare

Rapoarte pregatite conform prevederilor:

  • Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit​
  • Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (CRR)

Rapoarte

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013