Skip to main content

Informare privind reforma indicilor de referinta LIBOR

Prezentare generala

Ce este indicele de referinta pentru dobanda?

Indicii de referinta pentru dobanda sunt indici de referinta care sunt disponibili public si sunt actualizati periodic. Indicii sunt calculati de o institutie independenta pentru a reprezenta costul de finantare pentru diferite piete (e.g. intrabancara, de capital etc.)

Ca atare, indicii de referinta pentru dobanda au rol cheie in sistemul financiar, sistemul bancar, economia in general. Cateva exemple de indici de referinta ar fi LIBOR (London Interbank Offered Rate - rata dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara londoneza), pentru EURO ar fi EURIBOR (Euro Interbank Offerred Rate) si EONIA (Euro Overnight Index Average); aceste rate sunt in general cunoscute ca IBOR-uri.

Un grup de banci contribuie la calcularea acestor rate, ele fiind rate de referinta pentru o varietate de produse financiare ( imprumuturi, obligatiuni si instrumente derivate) utilizate la determinarea dobanzii, cupoanelor si a obligatiilor de plata in cadrul acestor produse.

De ce sunt indicii de referinta importanti?

Acestea sunt folosite pe scara larga in economie in tranzactiile financiare sau in scopuri contabile de catre companii si banci pentru a calcula, de exemplu, valoarea activelor financiare si sunt, de asemenea, utilizate pentru remunerarea depozitelor sau imprumuturilor pentru persoane fizice.

Care este motivul reformei indicilor de referinta?

Cunoscute in mod obisnuit ca „reforme IBOR”, aceste reforme au urmat recomandarile Organizatiei Internationale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO – International Organization of Securities Commission) si a Serviciului Federal de Securitate (FSB – Financial Stability Board), care au aparut, in primul rand, datorita unei scaderi a numarului de contributori la grup (banci), si din lipsa de lichiditate de pe pietele interbancare. Motivul din urma a dus la o scadere semnificativa a volumelor tranzactiilor si la o scadere a gradului de incredere in principalele rate de referinta cat si a tranzactiilor in cauza.

De asemenea, autoritatile politice si de reglementare au dorit crearea unui proces puternic cu scopul de a proteja mai bine sistemul financiar, clientii si investitorii, dar si pentru a consolida credibilitatea ratelor de referinta prin adoptarea unor metode de calcul mai transparente.

In Europa, aceasta reforma se concretizeaza in temeiul Regulamentului de Referinta al UE (BMR), publicat in 2016 si aplicabil de la inceputul anului 2018. De mentionat este faptul ca BMR se aplica tuturor claselor de active.

La 13 februarie 2021, BMR (2016/1011) a fost modificat pentru a oferi o solutie legislativa privind modificarea ratelor LIBOR in contractele vechi. Amendamentul BMR confera Comisiei Europene puterea de a inlocui criteriile de referinta critice, dar si alti indici relevanti, in cazul in care incetarea acestora ar peturba semnificativ sau ar afecta in alt mod functionarea pietelor financiare din UE.

Care sunt etapele principale si calendarul acestor reforme?

In Europa, in cadrul BMR, perioada de tranzitie este prevazuta sa se incheie pe 31/12/2019 pentru indicii de referinta non-critici din Spatiul Economic European (SEE), iar pe 31/12/2021 se va incheia si pentru indicii critici si pentru tarile terte (in afara SEE). Dupa aceste date, nu va mai fi permisa utilizarea indicilor de referinta care nu au fost inregistrati ca „autorizati” in registrul Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA – European Securities and Markets Authority).

In perioada de tranzitie, din 2 octombrie 2019 pana la 3 ianuarie 2022,  indicele EONIA continua sa fie publicat, iar metoda sa de calcul devine „EONIA = €STR + 0.085%". Ecartul fix dintre EONIA si €STR, calculat si publicat de BCE, a fost stabilit pentru a garanta echivalenta EONIA. Dupa 3 ianuarie 2022, €STR va deveni singura rata de referinta O/N (Over Night) pentru euro.

Mai multe detalii despre EONIA si ESTER pot fi gasite pe site-ul Institului European al Pietelor Monetare (EMMI – European Money Markets Institute):
https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-eonia-org/about-eonia.html

Plan pentru incetarea LIBOR-ului

Pe 5 martie 2021, Autoritatea de Conduita Financiara (FCA – Financial Conduct Authority) a confirmat ca toate setarile LIBOR, fie vor inceta sa fie furnizate de orice administrator, fie nu vor mai fi reprezentative:

•  Imediat dupa 31 decembrie 2021, in cazul lirei sterline, euro, franci elevetieni si yeni japonezi, precum si maturitatile de 1 saptamana si 2 luni pentru dolari SUA;

•  Imediat dupa 30 iunie 2023, in cazul celorlalte maturitati in dolari SUA;

Declaratie FCA: https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

Care sunt solutiile alternative pentru IBOR-uri?

Au fost identificate rate de referinta alternative (ARR – Alternative Reference Rates) de catre sectorul public, organismele din indusrie si asociatiile comerciale ca posibili inlocuitori pentru ratele oferite interbancar (IBOR-uri) ca parte a tranzitiei IBOR in curs.

JurisdictieARR-uriDenumirea IndiceluiAdministratorDescriere
Regatul UnitSoniaSterling Overnight Index AverageBank of EnglandTranzactii necolateralizate
rata medie a dobanzii overnight pentru lira sterlina
Statele Unite ale AmericiiSOFRSecured Ovenight Financing RateFederal Reserve Bank of New YorkTranzactii colateralizate
rata de finantare colateralizata overnight
ElvetiaSARONSwiss Average Rate OvernightSIX Swiss ExchangeTranzactii colateralizate
rata medie a dobanzii overnight in Elvetia
JaponiaTONARTokyo Overnight Average RateBank of JapanTranzactii necolateralizate
media dobanzii overnight la Tokyo
Uniunea EuropeanaEuroSTREuropean Short Term Euro RateEuropean Central BankTranzactii necolateralizate
rata medie a dobanzii overnight pentru euro

Diferentele semneficative intre ARR-uri si IBOR-uri sunt urmatoarele:
•  IBOR-urile sunt dobanzi orientate spre viitor („forward looking”) care se pot aplica pentru mai multe maturitati: overnight (maturitate de o zi), 1 saptamana, 2 luni, 3 luni, 6 luni si 12 luni in timp ce ARR-urile sunt doar overnight. Metodologia recomandata de autoritatile publice si grupurile de lucru pentru a calcula ARR-urile, sunt sub forma de dobanzi compuse. 
•  In timp ce datele pentru determinarea IBOR provin din tranzactii de piata, dar si din judecata expertilor in cazul unui numar insuficient de tranzactii, ARR-urile se bazeaza exclusiv pe tranzactii.

Comisia Europeana

Pe 22 Octombrie 2021, Comisia Europeana a publicat doua noi regulamente prin care stabileste ratele de inlocuire si  ajustarile de marja  pentru ratele Libor CHF (Libor CHF 1M/3M/6M/12M (1/3/6/12 luni) si EONIA .
• Ratele Libor CHF 3M/6M/12M  (3/6/12 luni) vor fi inlocuite cu rata SARON 3M compus + ajustarea de marja
• Rata Libor CHF 1M (1 luna) va fi inlocuita cu SARON 1M Compus + ajustarea de marja
• Rata EONIA va fi inlouita cu rata  ESTER plus ajustarea de marja
Noile rate vor fi aplicabile tuturor clientilor bancii, pentru contractele in derulare la data incetarii publicarii ratelor de dobanda antementionate. Regulamentele vor intra in vigoare la data de 01.01.2022 respectiv 03.01.2022. 
Pentru mai multe detalii privind prevederile regulamentelor va rugam sa accesati link-urile de mai jos:

Regulament Libor CHF:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1847&from=EN

Regulament EONIA  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1848&from=EN

 

Comisia Europeana  – consultare publica asupra ratelor LIBOR

La 23 martie 2021, Comisia Europeana a initiat o consultare (23 martie – 18 mai) cu privire la desemnarea unei rate statuare de inclouire pentru CHF  LIBOR (metoda „ultima resetare” + ecart fix ISDA) adresata tuturor participantilor din piata si in special consumatorilor, intreprinderilor mici si mijlocii si asociatiile relevante ale acestora pentru a evalua adecvarea desemnarii unei rate statuare de inlocuire pentru CHF LIBOR in ipoteci si imprumuturi pentru intreprinderi mici incheiate inainte de intrarea in aplicare a Regulamentului de Referinta al UE si reglementate de legislatia unuia dintre statele membre ale UE.

Consultare oficiala: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-chf-libor-rate_en

BNR – Noiembrie – Comunicat de presa privind desemnarea de catre Comisia Europeana a unei inlocuiri statutare a indicelui LIBOR CHF: 

https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=20078

BNR – Aprilie – Comunicat de presa privind incetarea publicarii indicilor LIBOR: 

https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=19156 

Federal Reserve Bank of New York - Inlocuirea LIBOR USD

Rata SOFR O/N este calculata si publicata de Federal Reserve Bank of New York (NY Fed), fiind selectata drept rata de referinta pentru contracte ce folosesc dolarul american, de catre Comitetul pentru Rate de Referinta Alternative (ARRC).Ratele Term SOFR, publicate de catre Grupul CME (Chicago Mercantile Exchange), desemnat ca administrator pentru calcularea si publicarea ratelor Term SOFR, vor fi folosite in noile contracte de credit in dolar american, acestea fiind rate orientate spre viitor („forward looking”) si avand urmatoarele maturitati: 1 luna, 3 luni, 6 luni si 12 luni.

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Marea Britanie (FCA), care administreaza LIBOR USD, a decis continuarea publicării LIBOR USD doar pentru scadentele 1, 3 și 6 luni sub forma Synthetic USD LIBOR pana la 30 septembrie 2024. Synthetic USD LIBOR este format din CME Term SOFR (indicele recomandat de Comitetul pentru Rate de Referință Alternative - ARRC si administrat de CME Group) la care se adauga coeficientul de ajustare publicat de  ISDA.
In baza metodologiei de calcul curente, si pana la modificarea legislatiei nationale, bancile vor putea utiliza rata de referinta Synthetic USD LIBOR pentru contractele acordate aflate inca in derulare la data de 30 iunie 2023.  Aceasta abordare este in acord cu recomandarea furnizata de ARRC si va putea fi aplicata pentru toate contractele in derulare (persoane fizice sau juridice), unde nu este prevazuta o rata de piata alternativa.
Mai multe detalii se pot consulta aici: 

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/usd-libor-panel-ceases-end-june-2023-are-you-ready 

Metodologia calcularii ratelor Term SOFR poate fi consultata aici: 

https://www.cmegroup.com/market-data/files/cme-term-sofr-reference-rates-benchmark-methodology.pdf 

Ratele pot fi vizualizate zilnic pe site-ul oficial al Grupului CME: 

https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Press_Release_Term_SOFR.pdf

Actiunie Raiffeisen Bank in legatura cu reforma indicilor de referinta IBOR

Raiffeisen Bank a avut initiativa organizarii unui grup de lucru dedicat la nivel local in vederea asigurarii conformitatii cu Regulamentul european privind indicii utilizati ca indici de referinta si pentru a gestiona tranzitia de la indicii LIBOR catre ratele de referinta alternative. 
 
Mai mult, Raiffeisen Bank SA face parte atat din grupul de lucru organizat la nivel central de catre Raiffeisen Bank International cat si  din grupul de lucru organizat de catre Asociatia Romana a Bancilor in vederea consolidarii procesului de tranzitie IBOR. 

Ce insemana pentru clientii nostrii trecerea de la ratele LIBOR curente la noii indici de referinta care respecta cerintele Regulamentului European 2016/1011?

Reforma LIBOR afecteaza atat contractele existente cat si contractele noi indexate in functie de un indice de dobanda LIBOR. Indicii LIBOR vor continua sa fie publicati, in conformitate cu anuntul  Autoritatii de Conduita Financiara si a Grupului de lucru pentru ratele de referinta fara risc in lire sterline, pana la sfarsitul anului 2021.
 
Recomandarile Bancii Angliei, a Autoritatii de Conduita Financiara si a Grupului de lucru pentru ratele de referinta fara risc ("risk free rates") in lire sterline sunt ca toate institutiile financiare din Marea Britanie sa inceteze sa emita noi produse bazate pe LIBOR a caror maturitate sa depaseasca anul 2021. In consecinta, Raiffeisen Bank isi va revizui oferta in conformitate cu indicii de referinta care respecta cerintele Regulamentului 2016/1011 in vederea derularii activitatii in conformitate cu cadrul de reglementare.
 
Pentru contractele in derulare la data la care ratele IBOR curente nu vor mai fi publicate si care includ clauze specifice pentru aceasta situatile, rata de dobanda va fi  inlocuita cu noua rata de dobanda care respecta cerintele regulamentului in conformitate cu prevederile contractuale.
Pentru contractele in derulare la data la care ratele IBOR curente nu vor mai fi publicate si care nu includ clauze specifice pentru aceasta situatile indicele de dobanda curent va fi inlocuit cu un nou indice, bazat pe recomandarile Comisiei Europene, in vederea minimizarii impactului economic pentru ambele parti din contract.
 
Pentru contractele noi oferta Bancii va fi revizuita astfel incat sa includa indicii de referinta care respecta cerintele Regulamentului 2016/1011.

Link-uri utile: