Skip to main content

PRIIPs

Regulamentul UE nr. 1286/2014 privind documentele cu informatii esentiale referitoare la produsele de investitii individuale structurate si bazate pe asigurari (Regulamentul PRIIP - Packaged Retail Insurance Investment Products) este un regulament european cu aplicare directa de la data de 1 ianuarie 2018.

Regulamentul PRIIP - Informatii generale

In  contextul crizei financiare din 2008, unul dintre obiectivele cheie ale UE a constat in cresterea protectiei consumatorilor si refacerea increderii in sectorul financiar prin sporirea transparentei.

Astfel, Regulamentul PRIIP asigura un standard comun de reglementare la nivelul UE aplicabil tuturor participantilor pe piata produselor PRIIP (producatori PRIIP, persoane care ofera consultanta cu privire la produsele PRIIP si vanzatori de produse PRIIP) si are rolul de imbunatatire a protectiei investitorilor individuali.

Investitorul individual reprezinta „clientul de retail” in sensul Directivei UE nr. 65/2014 privind pietele instrumentelor financiare (Directiva MiFID II).

Documente cu informatii esentiale KID – Key Information Document

Regulamentul stabileste cerinte uniforme aplicabile documentelor cu informatii esentiale (KID – Key Information Document) ale produselor PRIIP care vor fi oferite cu scopul de a intelege scopul si obiectivele produsului, riscurile, costurile, inclusiv posibilitatea de a pierde capital si alte informatii specifice.

Informatiile incluse in KID sunt revizuite ori de cate ori intervin modificari in continutul documentului sau cel putin cu o frecventa anuala.

Raiffeisen Bank S.A. este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin Decizia ASF nr. A75/30.01.2014 completata de decizia ASF A239/27.03.2014 si modificata prin Decizia nr. 449/28.03.2019. In baza acestei autorizatii banca desfasoara activitati de servicii de investitii financiare.

Producator de produse PRIIP - KID produse Raiffeisen Bank SA

Raiffeisen Bank S.A. in calitate de producator de produse PRIIP are obligatia de a elabora KID pentru fiecare produs PRIIP si de a le pune la dispozitia Dvs.
Aceste KID-uri pot fi consultate accesand urmatorul link:

https://priips.raiffeisen.ro/

Distribuitor de produse PRIIP - KID produse distribuite de Raiffeisen Bank SA

Raiffeisen Bank S.A. in calitate de distribuitor are obligatia de a pune la dispozitia Dvs. informatii cu privire la KID-urile distribuite/intermediate care se regasesc si pe site-ul  producatorului.

Asigurari cu componenta investitionala
https://www.uniqa.ro/persoane-fizice/viata-si-sanatate/asigurarea-de-viata-cu-economisire-junior-protect
https://www.uniqa.ro/persoane-fizice/viata-si-sanatate/asigurarea-de-viata-cu-economisire-senior-protect

Fonduri de Investitii Externe

Fonduri de investitii RAM

Sfera de aplicare a Regulamentului PRIIP - Clasificarea produselor

Regulamentul PRIIP se aplica produselor care se plaseaza intre investitorul individual si piete printr-un proces de „structurare” sau „restructurare” in cadrul caruia sunt puse laolalta active pentru a crea o expunere diferita, a oferi produse cu caracteristici diferite sau a crea structuri de costuri diferite in comparatie cu o participatie directa.

Din aceasta categorie fac parte:
- Produse structurate;
- Depozite structurate;
- Instrumente financiare derivate;
- Polite de asigurare de viata cu un element investitional;
- Instrumente financiare emise de vehicule investitionale care se conformeaza definitiei unui PRIIP;
- Fonduri de investitii*.
*Cerintele Regulamentului PRIIP se vor aplica fondurilor de investitii incepand cu data de 31.12.2021.

Produse de investitii care NU intra in sfera de aplicare a Regulamentului PRIIP:
- Depozite bancare;
- Actiuni corporative, obligatiuni corporative sau obligatiuni guvernamentale;
- Produsele de asigurare fara componenta investitionala;
- Fonduri de investitii dedicate exclusiv investitorilor institutionali (aceste fonduri nu sunt propuse spre vanzare investitorilor individuali);
- Produsele de pensii individuale si ocupationale care, in temeiul dreptului intern, sunt recunoscute ca avand drept scop principal furnizarea unui venit investitorului in perioada cand se va afla la pensie si care ii ofera acestuia dreptul la anumite beneficii (ex: fondurile de pensii private si facultative);
- Sistemele de pensii ocupationale recunoscute oficial.

KID - Documentul cu Informatii Esentiale

Cerintele cu privire la continutul KID sunt definite in Regulamentul delegat UE nr. 653/2017  de completare a Regulamentului UE  nr. 1286/2014 privind stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, continutul, revizuirea si modificarea documentelor cu informatii esentiale, precum si conditiile de indeplinire a cerintei de a furniza astfel de documente. 

KID contine informatii esentiale referitoare la produsele de investitii PRIIP, nu reprezinta un material de marketing iar informatiile sunt oferite in virtutea unei obligatii legale pentru a va ajuta sa intelegeti natura, riscurile, costurile, castigurile si pierderile potentiale care deriva din acest produs si pentru a va ajuta sa il comparati cu alte produse.

Call Center

*2000 sau 004 021 306 3002