Skip to main content

Directorat

Directoratul asigura conducerea activitatii curente a bancii si este format din 7 membri numiti de Consiliul de Supraveghere pentru mandate de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Activitatea Directoratului este reglementata de legislatia romana in vigoare si guvernata de prevederile din Actul Constitutiv al Bancii (Art. 16).

Zdenek Romanek are o experienta de peste 20 de ani in domeniul financiar (banking, asigurari, investitii) si in consultanta de management, cu o expunere internationala importanta in Europa Centrala si de Est, Europa Occidentala, SUA si Asia (Singapore si Hong Kong)

Cu o vasta experienta in managementul riscului de credit, Alina face parte din echipa Raiffeisen Bank din aprilie 2003.

Mihail Ion s-a alaturat echipei Raiffeisen Bank in februarie 2002 ca manager al departamentului de cercetare al Diviziei de Trezorerie si Piete de Capital. 

Vladimir Kalinov are o experienta de peste 15 ani in creditare si risc bancar in cadrul Grupului Raiffeisen si s-a alaturat Raiffeisen Bank in 2005.

Cristian Sporis face parte din echipa Raiffeisen Bank din anul 2002, iar in perioada 2003 - 2012 a condus Trezoreria Raiffeisen Bank.

Mircea Busuioceanu este membru al Raiffeisen Bank din 2002 ocupand diferite functii in zona de risc inainte de a deveni Chief Risk Officer in 2011.

Bogdan Popa are o experienta de peste 10 ani in domeniul financiar-bancar alaturandu-se Raiffeisen Bank in 2002.

Directoratul are urmatoarele competente:
 • Directoratul are toate prerogativele de administrare, de dispozitie si de autorizare a tuturor tranzactiilor din sfera de activitate a bancii, si are responsabilitati pe linia monitorizarii functionarii adecvate si eficiente a sistemului de control intern, cu exceptia prerogativelor date de lege sau de regulamentele interne ale bancii in competenta exclusiva a Consiliului de Supraveghere si/sau a Adunarii Generale a Actionarilor
 • ia masuri pentru adoptarea tuturor hotararilor legate de implementarea prevederilor planului de activitate si ale bugetului bancii
 • aproba infiintarea comitetelor prevazute de lege si a altor comitete din subordinea sa precum si Regulamentul de Organizare si Functionare
 • aproba Organigrama bancii si structura interna a directiilor
 • aproba numarul de angajati si nivelul salarizarii personalului bancii
 • elaboreaza si supune aprobarii Consiliului de Supraveghere trimestrial un raport scris privind conducerea bancii, activitatea acesteia si evolutia potentiala, precum si informatii cu privire la orice alte probleme care ar putea avea influenta semnificativa asupra bancii
 • pune la dispozitia Consiliului de Supraveghere situatiile financiare anuale si raportul de activitate de indata ce acestea au fost elaborate, impreuna cu propriile propuneri pentru distributia profitului, inainte de a supune propunerea respectiva aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.
Competente delegate:
 • Catre Comitetul de Credite - implementarea politicilor de creditare in limita competentelor acordate si administrarea riscului de credit;
 • Catre Comitetul de Risc - supravegherea implementarii si respectarii ”Principiilor generale de gestionare a riscului” in Raiffeisen Bank S.A. cu exceptia riscului de lichiditate si riscului de piata (delegate la Comitetul pentru Active si Pasive) si a riscului de creditare (delegat la Comitetul de Credite);
 • Catre Comitetul pentru Active si Pasive - gestionarea bilantului bancii si formularea politicii financiare generale a Raiffeisen Bank S.A.; monitorizarea si stabilirea limitelor riscului de lichiditate si de piata; aprobarea strategiei de preturi (dobanzi, comisioane si taxe);
 • Catre Comitetul de Norme si Proceduri - aprobarea normelor si procedurilor ce urmeaza a fi aplicate in cadrul bancii.
Lista comitetelor Directoratului:

Comitetul pentru Active si Pasive (ALCO)
Comitetul pentru Active si Pasive, infiintat in baza cerintelor legale, este responsabil de gestionarea Bilantului Bancii in vederea unei cresteri sustenabile a profitabilitatii si a solvabilitatii. Scopul principal este de a gestiona activele si de a aloca sursele de finantare, prin alinierea obiectivelor de crestere si profitabilitate alaturi de necesarul de finantare si a constrangerilor de capital, pentru a indeplini obiectivele de profitabilitate si de risc. Toti membrii ALCO trebuie sa cunoasca toate activitatile relevante si schimbarile pietei in vederea asigurarii unui proces de decizie echilibrat. Din perspectiva cadrului de administrare a riscurilor, ALCO: 
• stabileste strategiile de gestionare a finantarii, lichiditatii, riscului de rata a dobanzii si risculului de piata, precum si planificarea apitalului,
• stabileste liniile directoare pentru a indeplini normele de reglementare aplicabile, 
• formeaza impreuna cu celelalte politici ale Bancii un cadru solid de gestionare a diverselor riscuri cu care se confrunta banca, 
• aproba strategiile de pret (rate de dobanda, taxe si comisioane)
Atributiile, organizarea si modul de operare ale ALCO sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta ALCO este urmatoarea:
Presedinte, coordonator al Diviziei Presedinte – presedinte ALCO
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Piete de Capital Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala– vicepresedinte ALCO
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni si IT - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Retail - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Corporatii - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Risc - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Control Financiar si Contabilitate - membru
Managerul Departamentului Tranzactionare Piete de Capital 
Directorul Directiei Trezorerie 
Directorul Directiei Grup Risc Control si Managementul Portofoliului (doar in absenta CRO, altfel fara drept de vot)

Comitetul de Administrare a Riscurilor Semnificative (CARS)
CARS supravegheaza definirea, implementarea si respectarea ”Principiilor generale de gestionare a riscului” in Raiffeisen Bank si principiile sistemului de control intern. 
CARS aproba “Principiile generale de gestionare a riscului” si principiile sistemului de control intern si asigura prin politici, standarde si metode adecvate de gestionarea riscurilor, mentinerea riscurilor intre limite bine definite. Supraveghind implementarea acestor politici, standarde si metodologii, CARS se asigura de faptul ca riscurile sunt acceptate/asumate in limitele apetitului la risc al bancii.
Atributiile, organizarea si modul de operare ale CARS sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta CARS este urmatoarea:
Presedinte, coordonator al Diviziei Presedinte – presedinte CARS
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Piete de Capital Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni si IT - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Retail - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Corporatii - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Risc - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Control Financiar si Contabilitate - membru
Director, Directia Grup Risc Control si Managementul Portofoliului - membru
Director, Directia Conformitate - membru
Director, Directia Operatiuni - membru
Director, Directia Canale de vinzare cu interactiune umana (doar la sedintele CARS dedicate riscului operational si sistemului de control intern)
Director, Directia IT Core (doar la sedintele CARS dedicate riscului operational si sistemului de control intern)
Managerul Departamentului Securitate Bancara (doar la sedintele CARS dedicate riscului operational si sistemului de control intern)

Comitetul de Credite (CC)

Comitetul de Credite este autorizat sa revizuiasca si sa decida cu privire la toate expunerile de limite suplimentare fata de competentele de aprobare individuale existente si este responsabil de respectarea regulilor si regulamentelor, asa cum sunt mentionate in manualul de credite si procedurile de creditare aprobate ale bancii. 
Atributiile, organizarea si modul de operare ale CC sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta CC este urmatoarea:
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Risc (CRO)– presedinte CC
Vicepresedinte CC, Director Directia Non-Retail Credit Risk
Presedinte, coordonator al Diviziei Presedinte – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Piete de Capital Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Retail - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Corporatii – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni & IT – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Control Financiar&Contabilitate – membru
Director Directia Juridic si Guvernanta Corporativa
Director Directia Restructurare si Recuperare Credite
Director Directia Finantari Structurate si de Proiecte

Comitetul de Credite Problematice (PLC)
Comitetul de Credite Problematice este infiintat si functioneaza ca organ de decizie privind expunerile problematice si are autoritatea sa aprobe primele aplicatii imediat dupa transferul catre Directia Restructurare si Recuperare Credite, aplicatii pentru strategii de restructurare/recuperare, revizii de credit, stergeri de creante, constituire si eliberare de provizioane (IFRS) pentru toate tipurile de clienti. 
Atributiile, organizarea si modul de operare ale PLC sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta Comitetului de Credite Problematice este urmatoarea:
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Risc (CRO)– presedinte al Comitetului de Credite Problematice
Director, Directia Restructurare si Recuperare Credite – Vicepresedinte al Comitetului de Credite Problematice
Presedinte, coordonator al Diviziei Presedinte – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Piete de Capital Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala – membru
Director, Directia Juridic si Guvernanta Corporativa – membru
Director, Directia Retail Risc – membru.
Director, Directia Risc Non-retail Credit Risc
Bob de Man– Director General Raiffeisen Leasing IFN SA (membru numai in ce priveste expuneri problematice ale Raiffeisen Leasing IFN S.A.)

Comitetul de Credite Persoane Fizice
Comitetul de Credite Persoane Fizice are autoritatea de a analiza si decide asupra cererilor de credite si solicitarilor post disbursare non-standard ale clientilor persoane fizice. Comitetul de Credite Persoane Fizice este structurat pe doua nivele distincte de decizie. 
Atributiile, organizarea si modul de operare ale Comitetului de Credite Persoane Fizice sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta Comitetului de Credite Persoane Fizice este urmatoarea:
Nivel 1: 
Director Directia Retail Risc / Manager, Departament Avizare PF si Strategii Colectare Retail Risc
Manager Departament Politica Risc de Credit Retail
Stream leader/Stream Creditare Clienti PF/Tribul Clienti Persoane Fizice
Nivel 2: 
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Risc (CRO) – membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Retail – membru.

Comitetul pentru Costuri si Investitii
Comitetul pentru Costuri si Investitii (CIC*) este un comitet care ia la cunostinta si aproba elementele de cost relevante, initiativele de economisire costuri, depasirile de bugete la nivelul Bancii si comitetul decizional care verifica performantele Portofoliului de Proiecte existent, examineaza si selecteaza proiecte noi, prioritizeaza proiectele selectate, analizeaza viabilitatea Portofoliului de Proiecte avand ca reper strategia Bancii si restructureaza Portofoliul de Proiecte. In plus, CIC decide asupra structurii cotelor de resurse (wallets) allocate per divizie pentru initiative de schimbare IT, incluzand initiativele mici(fluxuri scurte). In cazuri speciale, CIC poate de asemena sa conduca verificarea proiectelor individuale
Componenta Comitetului pentru Costuri si Investitii este urmatoarea:
Presedinte, coordonator al Diviziei Presedinte - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni si IT - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Piete de Capital Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala–
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Retail - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Corporatii - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Risc - membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Control Financiar si Contabilitate - membru

Comitetul de Norme si Proceduri
CNP aproba normele, procedurile si alte reglementari in cadrul Bancii si se asigura ca acestea sunt in conformitate cu cerintele operationale si compatibile cu celelalte reglementari interne si externe. Atributiile, organizarea si modul de operare ale Comitetului de Norme si Proceduri sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta Comitetului de Norme si Proceduri este urmatoarea:
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni si IT – presedinte al Comitetului de Norme si Proceduri 
Vicepresedinte Directorat, coordonator al Diviziei Risc (CRO)- membru
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Control Financiar si Contabilitate – membru
Director, Directia Operatiuni - membru
Director, Directia Canale de vanzare cu interactiune umana - membru
Coordonator dezvoltare produse Directia Servicii Tranzactionale - membru

Consiliul de Securitate
Consiliul de Securitate al Raiffeisen este forumul decizional privind securitatea in cadrul Raiffeisen Bank Romania. Consiliul de securitate propune Directoratului strategia de securitate, decide politicile de securitate si reprezinta expresia sprijinului si atentiei pe care o acorda top managementul problematicii de securitate in organizatie. Consiliul de securitate reprezinta un cadru interdisciplinar in care sunt rezolvate posibilele probleme interdisciplinare si conflicte de interese privind securitatea.
Atributiile, organizarea si modul de operare ale Consiliului de Securitate sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta Consiliului de Securitate este urmatoarea:
Vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni si IT – presedinte al Consiliului de Securitate
Vicepresedinte Directorat, coordonator al Diviziei Risc (CRO) 
Chief Security Officer 
Chief Information Security Officer
Director Directia IT Core 
Director Directia IT Delivery

Comitetul de Investitii 
Comitetul de Investitii are ca scop validarea si monitorizarea strategiei de investitii care sta la baza Serviciului de Consultanta de Investitii.
Atributiile, organizarea si modul de operare ale Comitetului de Investitii sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta Comitetului de Investitii este urmatoarea:

Retail Chief Investment Office - Presedintele Comitetului 
Vicepresedinte D, coordinator al Diviziei Retail
Vicepresedinte al Directoratului, Divizia Piete de Capital, Servicii Bancare de Invesitii si Planificare Financiara Personala
PI Tribe Lead, Tribul Clienti Persoane Fizice
Director, Directia Cercetare Economica si Sectoriala
Manager, Departament Vanzari Piete de Capital
Manager, Departament Servicii Titluri - GSS
Manager Produs, Departament Strategie si Implementare Planificare Financiara Personala
Director, Directia FWR
Director Directia Planificare Financiara Personala

Comitetul de Guvernanta a Produselor
Comitetul de guvernanta a produselor administreaza Procesul de Guvernanta a Produselor bancii pentru instrumente financiare si produsele oferite catre segmente de piata specifice, indiferent de modalitatea in care sunt distribuite, respectiv doar executie (execution only), consultanta sau fara consultanta.
Atributiile, organizarea si modul de operare ale Comitetului de Guvernanta a Produselor sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Componenta Comitetului de Guvernanta a Produselor este urmatoarea:Manager Departament, Departament Management al produselor pietei de capital si activitati de suport – Presedinte
Retail Chief Investment Office
PI Tribe Lead, Tribul Clienti Persoane Fizice
Manager Produs, Departament Strategie si Implementare Planificare Financiara Personala
Director, Directia FWR
Director, Directia Juridic si Guvernanta Corporativa 
Director, Directia Conformitate
Manager Department, Departament Investigatii Antifrauda Anticoruptie si Servicii Financiare
SME Tribe Lead, Tribul IMM
Manager, Departament Managementul Vanzarilor si Suport Corporatii
Director, Directia Institutii Financiare si GSS
Director, Directia Corporatii Mari
Director, Directia Corporatii Regionale si Sector Public
Director, Directia Grup Risc Control si Managementul Portofoliului
Manager, Departament Managementul Integrat al Riscului
Coordonator produs din Departament Middle Office, Divizia Trezorerie si Piete de Capital
Director Directia Planificare Financiara Personala