Skip to main content

In atentia detinatorilor de obligatiuni RBRO19

Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 15 mai 2018 se va efectua plata de dobanda aferenta obligatiunilor simbol RBRO19.


  • Comunicate de presă

Bucuresti, 25 Aprilie 2018 – Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 15 mai 2018 se va efectua plata de dobanda aferenta obligatiunilor simbol RBRO19, ISIN: RORFZBDBC036, conform Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara A/362 din data de 06.05.2014.
 
Plata va fi realizata de catre Raiffeisen Bank S.A. – Agentul de Plata – in data de 15 mai 2018, catre Detinatorii de Obligatiuni RBRO19 inscrisi in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A, la Data de Referinta 4 mai 2018.
 
Dobanda va fi calculata in conformitate cu prevederile paragrafului 3.6.3 din Prospectul de Emisiune.
In conformitate cu prevederile Legii 24/2017, art. 86 alin. 5, pentru Detinatorii de Obligatiuni care au evidentiate instrumentele la data de referinta in conturi deschise la Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central (intemediarii definiti la art. 2 pct. 20 din Legea 24/2017, brokeri sau agenti custode), plata se va face in RON, prin intermediul Depozitarului Central si a Participantilor care au obligatia, conform contractelor incheiate cu Depozitarul Central, sa evidentieze sumele incasate in conturile de numerar deschise pe numele fiecarul detinator de obligatiuni.
 
Pentru detinatorii de obligatiuni nereprezentati de Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central inregistrati in Sectiunea I a Depozitarului Central, plata se va face prin transfer bancar in conturile in RON deschise de Detinatorii de Obligatiuni pentru care detaliile de plata relevante sunt mentionate in registrul detinatorilor furnizat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. catre Raiffeisen Bank S.A. In cazul in care detaliile de plata relevante nu sunt furnizate de catre S.C. Depozitarul Central S.A., se vor utiliza conturile specificate prin formularul de subscriere sau dupa achizitia obligatiunilor.
In vederea aplicarii prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri, recomandam Detinatorilor de Obligatiuni  nerezidenti in Romania sa trasmita certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile tarii de rezidenta nu mai tarziu de 10 mai 2018.
Certificatele de rezidenta fiscala vor fi transmise in original la adresa: Raiffeisen Bank S.A. Administratia Centrala - Departamentul Operatiuni Trezorerie si Piete de Capital, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti, Cod 014476 
 
 
 
Exemplu de calcul:
Valoarea nominala pentru o obligatiune: 10.000 RON
Dobanda conform Prospect de Emisiune: 5,35%
Perioada de Referinta: 15 mai 2017 – 14 mai 2018
Numar zile din perioada de referinta: 365
Numar zile din perioada de calcul: 365
Dobanda la data de 15 mai 2018: 10.000 RON x 5,35% x 365/365 = 535 RON
 
Mai multe detalii referitoare la plata dobanzilor pot fi gasite in Prospectul de Emisiune, accesand adresa:
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/detinatori-de-obligatiuni/emisiunea-de-obligatiuni-rbro19/
 
Pentru informatii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro
 
* * * *
 
Raiffeisen Bank S.A. este o banca universala de top, care ofera o gama completa de produse si servicii financiare de calitate superioara persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari. Grupul austriac Raiffeisen Bank International AG (RBI) detine 99,49% din actiunile Raiffeisen Bank S.A., detine una dintre cele mai importante retele bancare din ECE, fiind prezenta in 14 piete din regiune prin intermediul unor banci subsidiare, companii de leasing si alti furnizori de servicii financiare.