Fonduri structurale - Programul Operational Sectorial de Transport

AXE PRIORITARE TEMATICE:AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 

1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7
1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22
1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18
Beneficiari eligibili
• CNADNR Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale • CNCFR Compania Nationala de Cai Ferate Romane
• AFDJ Administratia Fluviala a Dunarii de Jos
• MT Ministerul Transporturilor AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 

2.1 Drumuri nationale
2.2 Cai ferate si servicii
2.3 Porturi fluviale si maritime
2.4 Infrastructura aeroportuara

Beneficiari eligibili
• CNADNR Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale • CNCFR Compania Nationala de Cai Ferate Romane
• SNTFC CFR Calatori
• Port Constanta
• CNAPDF Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale
• Administratii aeroportuare AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 

3.1 Promovarea transportului intermodal

3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

Beneficiari eligibili
• Administratii infrastructuri intermodale
• CNCFR Compania Nationala de Cai Ferate Romane
• CNADNR Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T 

4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
Activitati eligibile : 
- Asigurarea resurselor adecvate pentru costurile administrative si echipamentele relevante;
- Serviciile asociate cu implementarea eficace a POS-T vor include:
(i) sprijin pentru activitatile preparatorii, de gestionare, implementare, monitorizare, control, auditare si evaluare ale POS-T;
(ii) sprijin pentru gestionarea si monitorizarea structurilor POST in implementarea sarcinilor acestora;
(iii) instruire in pregatirea, selectionarea si evaluarea de proiecte si in gestionarea si monitorizarea implementarii proiectelor;
(iv) instruire in analiza costuri-beneficii si in analiza sigurantei;
- Actualizarea si dezvoltarea continua a Master Planului General pentru Transporturi (MPGT) si a altor studii orizontale;
- Sprijin pentru pregatirea POS-T pentru urmatoarea perioada de programare. 

4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T
Activitati eligibile : 
- Campanie de informare pentru promovarea si explicarea POS-T beneficiarilor, partenerilor si publicului. In scopul acestei operatiuni vor fi folosite diverse mijloace de presa, reclame, brosuri, afise, seminare si materiale de promovare; 
- Website pentru promovarea si explicarea POS-T. Aceasta activitate ar trebui sa includa un portal de informare pentru personalul de gestionare si implementare a POS-T, beneficiari, parteneri si public, pentru accesarea informatiilor despre POS-T si furnizarea de feedback; 
- Infiintarea unei Unitati in cadrul Autoritatii de Management in scopul gestionarii activitatilor de informare si publicitate si al instruirii personalului si partenerilor relevanti in ceea ce priveste aptitudinile de comunicare; 
- Evaluarea activitatilor de informare si publicitate ce promoveaza POS-T si sarcinile implementate.
Beneficiari eligibili
• Autoritatea de Management
• Ceilalti beneficiari ai POS-T

icon_print Tipareste    icon_top Sus
English
 • Newsletter
 • Curs Valutar
 • Cursul valutar (Cumparare)
  (28-11-2015 05:40)

  EUR/RON 4.3950
  USD/RON 4.1250
  CHF/RON 3.9830
  EUR/USD 1.0341
  EUR/CHF 1.0662
  EUR/GBP 0.6900

  Cursul valutar (Vanzare)
  (28-11-2015 05:40)

  EUR/RON 4.5150
  USD/RON 4.2500
  CHF/RON 4.1220
  EUR/USD 1.0945
  EUR/CHF 1.1336
  EUR/GBP 0.7253

  Mai multe valute ...

"Cea mai buna banca
din Romania"


Euromoney, 2012
"Cea mai buna banca
din Romania"


EMEA Finance, 2012
"Banca anului"

The Banker, 2012
"Cea mai buna banca
din Romania"


Global Finance, 2012